FRIGONOVA s.r.o. - evropský zpracovatel mořských ryb

FRIGONOVA s.r.o. je významný evropský zpracovatel mořských ryb a dodavatel široké nabídky výrobků jedinečné kvality. Hlavním cílem společnosti je nabízet kvalitu v souladu s respektováním principů trvale udržitelného rozvoje moří a oceánů.

FRIGONOVA, jako nezávislý zpracovatel mražených mořských ryb a rybího filé, si vybírá pro své výrobky pouze kvalitní rybí surovinu čerstvě zpracovanou přímo na palubách rybářských lodí nebo ve výrobních závodech na pobřeží. Tento způsob primárního zpracování dodává výrobku prvotřídní kvalitu, ryzí přírodní vůni a lahodnou chuť. Efektivním a vysoce sofistikovaným způsobem druhotného opracování rybí suroviny (řezání, třídění, balení) garantujeme neměnnost vysoké kvality ryb a rybího filé během celého technologického procesu.

FRIGONOVA vlastní řadu certifikátů, které jsou důkazem dosažené úrovně kvality zpracování, dosledovatelnosti použité suroviny či naplnění podmínek udržitelného rozvoje (IFS, MSC, ASC). Díky tomu patříme mezi významné dodavatelské partnery mnoha maloobchodních řetězců, distributorů a obchodních společností nejen v tuzemsku, ale také v zemích střední a západní Evropy.

Dosažené znalosti a dlouholeté zkušenosti v oboru nám umožnuje nabízet svým obchodním partnerům nejen trvalé dodávky kvalitního sortimentu, ale také odbornou podporu a součinnost při jeho vývoji.

VIZE

Základní vizí, ze které vycházíme při naší každodenní práci, je vyrobit jedinečný produkt, nabízet nadstandardní služby a při tom respektovat pravidla trvale udržitelného rybolovu. Vášeň, se kterou přistupujeme k naplňování každodenních výzev, zkušenost, otevřenost, poctivost a spolehlivost jsou jedinými možnými předpoklady pro dosažení spokojenosti našich zákazníků. Vize a nastavené zásady jsou plně respektovány celým kolektivem firmy FRIGONOVA a to na všech úrovních managementu. Díky nim lze dosáhnout efektivního způsobu řízení a dlouhodobého rozvoje společnosti.

NAŠE HODNOTY

VÁŠEŇ

Svět ryb a komerční zpracování některých druhů je fascinující nikdy nekončící proces. Nejen poznávání nových realit, ale také neustálé prohlubování znalostí v oblasti nákupu, zpracování a nabídky hotových výrobků z ryb. Je to více poslání a vášeň než každodenní rutina poznávat denně nové druhy surovin, zlepšovat kvalitu jejich zpracování a při tom respektovat legislativní změny zajišťující rámec trvale udržitelného rozvoje moří a oceánů. Jednoduše řečeno: Milujeme ryby! Chceme vědět vše o rybách, odkud přichází, jak chutnají a jak můžeme nabídnout zákazníkovi rybu té nejvyšší kvality.

KVALITA

Oceány a moře nám nabízí kvalitní, zdravou a chutnou potravinu. Víme, kde získat nejlepší ryby a při tom udržet světovou rovnováhu. Jsme přesvědčeni, že správný způsob zacházení při zpracování má pozitivní vliv na kvalitu chuti rybí suroviny. To je důvod, proč jsou naše výrobky z ryb přírodní, ryzí kvality, čerstvě zamražené tak, aby si ryby udržely svoji jedinečnou charakteristiku. Nejen jakost suroviny, ale také kvalita našich služeb dotváří finální podobu hotového výrobku. Implementace systému jakosti ve výrobním procesu, naplnění standardů trvale udržitelného rybolovu či systému skladové evidence zásob – to vše je důkazem transparentnosti, důslednosti a poctivosti naší práce.

SPOLEHLIVOST

FRIGONOVA z dlouhodobého hlediska důsledně plní požadavky svých zákazníků a to nejen z pohledu kvality výrobků, ale také realizace pravidelných dodávek. Právě dlouhodobá spolupráce s obchodními partnery je pro firmu zásadní a je výsledkem flexibility, otevřené komunikace a schopnosti hledat efektivní řešení. Jsme důležitým a spolehlivým partnerem pro maloobchodní řetězce, obchodní firmy i gastro systémy v celém evropském regionu.

RESPEKT

Nejen respekt k životnímu prostředí a trvalé udržitelnosti rybolovu ve světových mořích, ale také respekt k obchodním partnerům, konečným spotřebitelům a konkurenci na trhu. To vše nás pozitivně motivuje čelit novým výzvám v oblasti nákupu suroviny, zpracování, technologického vývoje a kvality nabízeného sortimentu hotových výrobků.

ZDRAVÍ

Maso z mořských ryb je pro člověka důležitým zdrojem mnoha vitamínů a minerálních látek, které kladně ovlivňují naše zdraví. Obsahuje velké množství proteinů, esenciální rybí oleje, vitamíny A, B, D, vápník a je nejdůležitějším zdrojem přírodního jódu, který je nezbytný pro správnou funkci nervové soustavy.

Nejcennějším prvkem rybího masa jsou však Omega 3 nenasycené kyseliny, které působí preventivně proti onemocnění srdce a krevního oběhu, pozitivně ovlivňují látkovou výměnu v organismu, snižují hladinu cholesterolu a u dětí napomáhají při rozvoji mozkových funkcí. Pokud držíte dietu, mohou tuky z ryb pomoci při odbourávání podkožního tuku.

Díky aminokyselině tryptofan obsažené v rybím mase mají ryby pozitivní vliv i na naši náladu. Ryby, ať už sladkovodní nebo mořské, bychom měli konzumovat 2-3x týdně...

UDRŽITELNOST RYBOLOVU (MSC, ASC)

FRIGONOVA při zpracování ryb respektuje dvě základní dominantní podmínky: kvalitu rybí suroviny a trvale udržitelný rybolov. Oba tyto předpoklady se vzájemně podmiňují a je nezbytné na ně pohlížet z dlouhodobé perspektivy. Víme, že pouze trvalá udržitelnost světového rybolovu je předpokladem kontinuity celosvětové nabídky rybích výrobků i pro budoucí generace.

Zdroje světového rybolovu jsou z více než 80 % vyčerpané, výrazně poškozené nebo nadměrně zatížené. Některé druhy ryb jsou po několika desetiletích intenzivního rybolovu loveny rychleji, než se může jejich stav přirozenou cestou obnovit. Rybí populace se snižují až do té míry, že hrozí jejich naprosté vyhubení. Podle odhadů, každý den slídí po mořských tvorech více než 3,5 milionu rybářských lodí, které pak zpracovávají výkonnou technikou. Tyto lodi sledují zmenšující se hejna ryb pomocí sonarů a satelitních systémů. Ryby se loví zatažením sítí, které jsou schopné nabrat až 53 tun ryb na jeden záběr, nebo vlasci s návnadou na hácích, které se táhnou za lodí až desítky kilometrů. Podle oficiálních odhadů zahyne až jedna čtvrtina živočichů (kromě ryb i mořští savci a ptáci), kteří jsou při rybolovu chyceni, jako nechtěný či neprodejný úlovek. Tento údaj patří spíše mezi ty velmi optimistické, některé odhady hovoří minimálně o jedné polovině živočichů, jež v sítích nebo následkem lovu zahynou bez užitku.

Právě pro tento alarmující stav, organizace MSC (Rada pro správu moří a oceánů) společně s vědci, rybáři a ekologickými organizacemi vyvinuly normy na ochranu životního prostředí pro trvale udržitelný rybolov. Rybáři podstupují několik let trvající proces ověřování, během kterého se kontroluje způsob a dopad rybolovu na ekosystém. Díky organizaci MSC rybáři po celém světě vědí, jak lovit volně žijící rybí populace tak, aby v mořích a oceánech zůstala dostatečná zásoba ryb. Stejně jako rybáři, tak i výrobci a zpracovatelé jsou striktně prověřováni, zda plní nastavená pravidla a principy trvale udržitelného rybolovu. Rybím výrobkům může být udělen certifikát MSC pouze tehdy, pokud výrobce prokáže, že obsahují pouze ryby z rybolovu certifikovaného MSC.

Podobná pravidla se nastavila také pro akvakulturu – umělý chov ryb. Nezávislá organizace ASC (Aquaculture Stewardship Council) nastavila taková pravidla pro intenzivní rybářství, jejichž cílem  je snížit negativní sociální a ekologické dopady akvakultury, prostřednictvím dodržování přísných standardů na rybářských farmách. V podstatě jde o to, aby chov a lov vodních živočichů byl v určité rovnováze.

FRIGONOVA je hrdá na to, že úspěšně prošla oběma audity a i ona může své výrobky označit modrou značkou MSC a zelenou značkou ASC. Respektujeme tyto principy, se kterými se plně ztotožňujeme.

KVALITA (IFS)

Prioritou firmy FRIGONOVA je nabízet výrobky vysoké kvality v souladu s požadavky zákazníka. Předpokladem pro spokojenost zákazníka je jasná a přesná specifikace, na základě které se surovina zpracovává do konečné podoby. Specifikace produktu je zákazníkem předem zadaná a odsouhlasená a je výsledkem otevřené diskuse mezi zpracovatelem a odběratelem.

Vysoká kvalita procesu zpracování by nemohla být zajištěna bez nastaveného systému řízení kvality. Nejen systém řízení, ale hlavně jeho důsledná implementace vede k tomu, že výrobek odpovídá požadované specifikaci a kvalitě očekávané zákazníkem. Kontrola suroviny příp. polotovaru a konečného výrobku probíhá nepřetržitě po celou dobu technologického procesu a na všech úrovních zpracování. Dosledovatelnost v rámci technologického procesu, monitoring kontrolních kritických bodů, ale také kontrola dodržování hygienických zásad a pravidel bezpečnosti práce jsou základními principy a interními požadavky naší společnosti.

FRIGONOVA naplňuje a již několik let úspěšně obhajuje mezinárodní systém řízení kvality IFS (International Food Standard) a to jeho vyšší úroveň (naplnění více jak 95% požadavků normy).

Jsme hrdí na to, že jsme schopni uspokojit přísná kritéria řady zahraničních obchodních partnerů včetně významných maloobchodních řetězců.

ZDROJE SUROVIN

FRIGONOVA získává rybí surovinu pro své výrobky z mnoha zdrojů po celém světě. Při nákupu dbáme zejména na čerstvost primárního zpracování lovených ryb. Nejvyšší kvalitu má ryba zpracovaná přímo na lodi a hluboce zamražená do 6 hodin od výlovu. Vysokou kvalitu také dosahuje tzv. jednou zamražená surovina, kdy ryby jsou několik hodin po výlovu dovezeny do přístavu, kde jsou okamžitě zpracovány ve výrobních závodech a šokově zamraženy. Právě po zamražení zůstává kvalita rybí suroviny již neměnná a to až několik měsíců či let. Oba tyto způsoby zpracování nabízí kvalitu té nejvyšší úrovně a jedinečnou vůni a chuť samotné suroviny.

Kromě kvality zpracování je pro nás důležitá také forma a metoda samotného lovu ryb. Pokud je to možné, preferujeme ryby lovené na základě schválených metod pro trvale udržitelný rozvoj rybolovu. Jsou to metody stanovené a schválené Radou pro ochranu moří a oceánů (Marine Stewardship Council) a Radou pro ochranu a udržitelnost farmovaného rybolovu (umělý chov ryb, měkkýšů a korýšů). Pravidla a principy MSC a ASC jsou námi striktně respektovány a snahou společnosti FRIGONOVA je trvale zvyšovat podíl nákupu rybí suroviny z takto certifikovaných zdrojů.

Rybí surovinu nakupujeme po celém světě. Ať je to Tuňák z jižního Pacifiku, Treska ze severního Atlantiku, Losos z Aljašky nebo Nilský okoun z Tanzánie. Právě dodávky ryb a rybích surovin ze všech koutů světa nám umožňuje nabídnout konečným spotřebitelům pestrou paletu prvotřídních rybích produktů.

Jaké suroviny zpracováváme, jaká je jejich charakteristika, kde a jakým způsobem se loví – to vše můžete zjistit kliknutím na barevné body umístěné na mapě viz. níže.

Mapa světa podle lovných oblastí

 • Treska obecná (Gadus Morhua)

  Treska obecná je dravá ryba a žije zejména v chladných, hlubokých vodách severních moří Evropy a severního Atlantiku. Ryba dosahuje průměrné velikosti 50-90 cm a váhy 5-12 kg. Živí se korýši, větší jedinci menšími rybami (kapelíni, sledi). Barva ryby odpovídá prostředí, ve kterém se vyskytuje. Světle šedou barvu má ryba, která se vyskytuje ve velkých hloubkách nebo ve vodách s písčitým dnem. Načervenalou nebo nazelenalou barvu kůže má treska v prostředí, kde se vyskytují řasy.

  Treska obecná patří do stejné čeledi jako Treska aljašská nebo Treska skvrnitá.

  Lovná oblast/Původ

  FAO27 / Rusko, Norsko

  Lovná sezóna

  Celý rok

  Metoda lovu

  Treska obecná žije zejména v chladných hloubkách na volném moři, kde je lovená zatažením sítí po mořském dně příp. pomocí háčků na dlouhém rybářském vlasci (vlasec může dosahovat délky až několika kilometrů). V jarním období, kdy ryby připlouvají na pobřeží vytřít jikry, jsou loveny zatažením sítí ve středních hloubkách příp. rybářskými pruty.

  Všechny metody lovu jsou schváleny Radou pro ochranu moří a oceánů (MSC).


 • Treska skvrnitá (Melanogrammus Aeglefinus)

  Treska skvrnitá stejně jako treska obecná obývá severní Atlantik zejména její východní část (oblast Severního moře, Barentsova moře, pobřeží Islandu). Je to dravá ryba živící se korýši a malými rybami. Dosahuje velikosti 30–70 cm, váhy 4-9 kg. Je snadno rozpoznatelná pro svoji dlouhou postranní černou čáru a černou skvrnu nad hrudní ploutví.

   

  Lovná oblast/Původ

  FAO27 / Rusko, Norsko

  Lovná sezóna

  Celý rok

  Metoda lovu

  Treska skvrnitá se loví do speciálních sítí, které mají minimální dopad na ekosystém mořského dna. Loví se nejen zatažením sítí po mořském dně, ale také na háčky, které jsou přichyceny na dlouhém rybářském vlasci v hlubokých vodách. U pobřeží jsou ryby loveny do pevně uchycených sítí.

  Všechny metody lovu jsou schváleny Radou pro ochranu moří a oceánů (MSC).


 • Treska Aljašská (Theragra Chalcogramma)

  Treska Aljašská je jedna z nejoblíbenějších a nejžádanějších ryb po celém světě. Vyskytuje se v severní části Tichého oceánu, od Japonského moře až po Kamčatku. Žije ve velkých hejnech, roste velmi rychle, přičemž dosahuje průměrné velikosti 30-60 cm. Nepatří mezí hlubinné ryby.

   

  Lovná oblast/Původ

  FAO61 a FAO67/ Aljaška, Rusko

  Lovná sezóna

  Leden – Duben – sezona A
  Červenec – Říjen – sezona B

  Metoda lovu

  Aljašská treska se loví zatažením sítí v hloubce několika desítek metrů pod hladinou (nikoliv v hlubokých vodách). Tato metoda je velmi efektivní pro lov celých hejn, nízkého nežádoucího úlovku, minimálního dopadu na ekosystém mořského dna a taky nízké spotřeby paliva rybářských lodí při zátahu.

  Tato metoda je schválena Radou pro ochranu moří a oceánů (MSC).


 • Tuňák bílý (Thunnus Alalunga)

  Tuňák bílý – tento druh tuňáka patří mezi menší druhy a žije ve vodách tropického a subtropického podnebného pásu. Nachází se v hloubkách do 600 m a dosahuje velikosti kolem 1 m při váze 20 – 25 kg. Tuňák bílý (neboli křídlatý) je charakteristický pro své dlouhé boční ploutve. Mezi jeho potravu patří krevety, kalamáry nebo sardinky. Jako jeden z mála tuňáků se neloví do sítí a to zejména proto, že nežije v hejnech.

   

  Lovná oblast/Původ

  FAO71, FAO77 a FAO81/ Fiji

  Lovná sezóna

  Celý rok (hlavní sezóna duben – září)

  Metoda lovu

  Tuňák bílý z oblasti Fiji se loví na rybářský vlasec (dlouhý až několik kilometrů), na kterém jsou zavěšeny kulaté háčky s návnadou. Lov na rybářský vlasec s kulatými háčky minimalizuje objem nevyužitelného rybího úlovku a zabraňuje tomu, aby háčky skončily v žaludku ryb.

  Tato metoda lovu je šetrná k životnímu prostředí s minimálním dopadem na celý ekosystém. Je schválena Radou pro ochranu moří a oceánů (MSC) jako jedna z nejvhodnějších.


 • Tuňák žlutoploutvý (Thunnus albacares)

  Tuňák žlutoploutvý patří mezi téměř ohrožené druhy ryb. Vyskytuje se ve většině tropických a subtropických mořích. Je to vynikající plavec, který dokáže urazit obrovské vzdálenosti během období tahů a navíc je to jedna z nejrychlejších ryb současnosti. Přívlastek žlutoploutvý získal díky žlutému zbarvení hřbetních a břišních ploutví. Tuňák žlutoploutvý patří mezi větší tuňáky a váží kolem 50–60 kg. Živý se menšími rybami (makrely, sledi, sardinky, sardele), korýši, kalamáry. Jeho populace se dlouhodobě zmenšuje, přesto vysoká míra jejich lovu neustává.

   

  Lovná oblast/Původ

  FAO57, FAO67 a FAO71 / Indonésie

  Lovná sezóna

  Celý rok

  Metoda lovu

  Tuňák žlutoploutvý se loví několika způsoby. Některé metody lovu jsou pro jejich šetrnost schváleny Radou moří a oceánů (MSC). Moderní způsob rybářství využívá zejména dvou způsobů: kruhové zatahování sítí a liniový odchyt na háčky zavěšené na dlouhém rybářském vlasci za trupem lodi.

  Teprve v poslední době se podařilo Tuňáka žlutoploutvého (metody výlovu, způsob zpracování, metody dosledovatelnost) certifikovat MSC. Cílem certifikace je zejména udržitelnost lovu Tuňáka žlutoploutvého i pro budoucí generace a zamezit jeho vyhynutí.


 • Losos divoký (Oncorhynchus Gorbuscha & Oncorhynchus Keta)

  Losos divoký – nakupujeme a zpracováváme losos růžový a losos Keta. Losos růžový se vyskytuje v chladných vodách severní části Tichého oceánu a pobřežních vodách Severního ledového oceánu. Ryba dosahuje velikosti okolo 50 cm a váhy 2-4 kg. Losos Keta žije v pobřežních vodách severní Ameriky (Kanady) v Tichém oceánu. Dosahuje velikosti 80 – 100 cm a váhy až 15 kg.

   

  Lovná oblast/Původ

  FAO61 a FAO67
  Aljaška, Rusko

  Lovná sezóna

  Losos růžový – pol. června – pol. září
  Losos Keta - červen – září

  Metoda lovu

  Losos je ryba, která žije v hejnech a proto jako nejvhodnější a nejšetrnější metoda pro lov se volí kruhové zatahovací sítě. Rybářská loď položí na hladinu okolo hejna síť, přičemž táhnutím se stáhne její spodní část a znemožní únik ryb. Hlavní výhodou této metody je, že nedochází k poškození ekosystému mořského dna, je zde poměrně malé procento nevyužitelného úlovku a nízká spotřeba paliva rybářských lodí.

  Tato metoda je schválena Radou pro ochranu moří a oceánů (MSC).


 • Losos obecný (Salmo Salar)

  Losos obecný je dravá ryba, dosahující velikosti 60-100 cm, hmotnosti 5-15 kg. Je to dravá tažná ryba, která žije většinu života v moři. Původním prostředím lososa obecného je severní Atlantik a oblast severských moří. Dospělí jedinci během svého života migrují proti proudu řek hluboko do vnitrozemí, aby zde vyvedli novou generaci. I když se jedná o rybu žijící většinu života ve slané vodě, není pro její život nezbytná. Losos je schopný dlouhodobě či celoživotně žít ve sladké vodě, aniž by došlo k výraznému poškození či strádání jedince.

  Z pohledu komerčního využití je losos obecný v současnosti znám spíše jako chovaná, farmovaná ryba.

  Lovná oblast/Původ

  Norsko

  Lovná sezóna

  Celý rok

  Metoda lovu

  Losos obecný se chová v sádkách na mořském pobřeží norských fjordů. K potěru jsou ryby převezeny do sádek se sladkou vodou. Mladí jedinci žijí ve sladké vodě, dospělí ve slané. Chovatelé mají nad rybami dokonalou kontrolu od vajíčka, přes potravu a zdravotní stav až po růst dospělé ryby.

  Losos obecný je chován ve svém přirozeném prostředí - studených, čistých, hlubokých fjordech Norska. Je zde monitorován celý růst a život ryby tak, aby byla zajištěna její charakteristika, což se odráží na kvalitě suroviny. Organizace ASC stejně jako norská vláda striktně dohlíží nad plněním pravidel a principů pro růst lososa v jeho přirozeném prostředí.


 • Nilský okoun (Lates Niloticus)

  Nilský okoun je významná dravá ryba, která žije ve sladkých vodách. Je původem z Afriky a žije v tropických oblastech řek a jezer. V roce 1954 byl Nilský okoun vysazen ve Viktoriině jezeře, kde způsobil ekologickou katastrofu – vyhynutí nebo téměř vyhynutí několika stovek druhů ryb. Z počátku byl výlov této ryby ve Viktoriině jezeře minimální, až od 80. let 20. století se výlov Nilského okouna dramaticky zvýšil a začalo se s ním významně obchodovat.

   

  Lovná oblast/Původ

  Viktoriino jezero / Tanzanie, Uganda

  Lovná sezóna

  Celý rok

  Metoda lovu

  Nilský okoun se loví pomocí vlečných sítí. V posledních letech se ryba loví zvlášť šetrným způsobem tak, aby byla zajištěna nejen ochrana ekosystému, ale také naplněny sociální a ekonomické aspekty sladkovodního rybářství.

   

 • Tilapie (Oreochromis Niloticus)

  Tilapie je tropická ryba, která může žít ve sladkých, slaných nebo smíšených vodách. Tělo je zploštělé, šedě zbarvené s tmavšími svislými pruhy. Hřbetní ploutev je celistvá, má 15-18 tvrdých a 11-13 měkkých paprsků. Tilapie má cykloidní šupiny, které mají hladký povrch. Živí se výhradně rostlinnou potravou, zejména planktonem.

  Jedná se o chovnou, farmovanou rybu, do Evropy se dováží zejména z Asie.

  Lovná oblast/Původ

  Vietnam / Indonesie / Malajsie

  Lovná sezóna

  Celý rok

  Metoda lovu

  Tilapie se chová ve velkých vodních nádržích se sladkou vodou. Není to dravá ryba, živí se zejména rostlinami. Právě nízká náročnost chovu umožňuje poměrně snadný monitoring, minimální dopady na ekosystém, čímž splňuje požadavky pro certifikaci ASC výrobku.

   

 • HOKI – GRENADIÉR NOVOZÉLANDSKÝ (Macruronus Novaezelandiae)

  HOKI – GRENADIÉR NOVOZÉLANDSKÝ patří do čeledi ryb vláknoocasých (tzv. útlochvosti). Je to ryba žijící ve velkých hloubkách šelfových vod kolem Nového Zélandu. Dosahuje průměrné velikosti 50-90 cm, má protáhlé tělo do špičky. HOKI má hladké šupiny, povrch těla je stříbřitý až světle modrý. Dospělí jedinci žijí ve větších hloubkách pod 400m, menší ryby lze objevit v pobřežních vodách na mořském dně. Živí se korýši, kalamáry a malými rybami.

   

  Lovná oblast/Původ

  FAO81 / Nový Zéland

  Lovná sezóna

  Celý rok

  Metoda lovu

  HOKI se loví dvěma způsoby – vlečnými sítěmi u dna a vlečnými sítěmi ve středním sloupci. Typické je spíše lovení ve velkých hloubkách bez narušení ekosystému mořského dna. Loví se do sítí s velkými oky (cca 90 mm2) tak, aby dopad na životní prostředí byl co nejmenší (minimální nevyužitelný úlovek malých ryb).

  Tato metoda je schválena Radou pro ochranu moří a oceánů (MSC).


 • MOŘSKÝ VLK (Dicentrarchus Labrax)

  MOŘSKÝ VLK je dravá mořská ostnoploutvá ryba. Jejím domovem je východní Atlantik včetně Středozemního a Černého moře. Ryba dosahuje velikosti 60-80 cm, má dvě stejně dlouhé hřbetní ploutve, je stříbrná po stranách a má bílé břicho. Mořský vlk (znám také jako Mořčák evropský nebo Mořčák chutný) se vyskytuje v malých hejnech blízko skalnatých pobřeží a ústí řek. Žije jak ve sladkých tak i slaných vodách, v prostředí spíše subtropického podnebí. Je to noční predátor, živí se malými rybami případně korýši.

  Díky značnému komerčnímu využití je Mořský vlk v současnosti velmi často chován také na farmách. Aktuální podíl lovených mořských vlků na trhu lehce přesahuje 10 %, zbylí pocházejí z akvakultury. Mořský vlk se stal první rybou jiného než lososovitého druhu, která se v Evropě dočkala umělého odchovu.

  Lovná oblast/Původ

  Turecko

  Lovná sezóna

  Celý rok

  Metoda lovu

  Námi nabízený Mořský vlk je chován v sádkách Středozemního moře. Je chován dle zásad minimálního dopadu na životní prostředí a mořský ekosystém. Snahou ASC organizace je, aby i tato ryba byla zahrnuta do seznamu certifikovaných ryb pro trvale udržitelný rozvoj.

   

   
 • PRAŽMA KRÁLOVSKÁ (Sparus Aurata)

  PRAŽMA KRÁLOVSKÁ je ostnoploutvá ryba, žijící ve Středozemním moři a ve východní části Atlantiku od jižní Anglie po Kanárské ostrovy. Pražma dorůstá do délky 25-40 cm, váhy až 2,5 kg. Má vysoké sploštělé tělo, dlouhou hřbetní ploutev a výraznou černou skvrnu za žábry. Žije ve smíšených vodách, jak sladkých, tak i slaných. Žije ve skupinkách, které se pohybují u dna v porostech mořské trávy a loví převážně drobné korýše. Byť se Pražma nabízí také divoká, větší množství pochází z umělého chovu.

   

  Lovná oblast/Původ

  Turecko

  Lovná sezóna

  Celý rok

  Metoda lovu

  Pražma královská se chová v sádkách Středozemního moře a to striktně dle zásad minimálního dopadu na životní prostředí a mořský ekosystém. Snahou ASC organizace je, aby i tato ryba byla zahrnuta do seznamu certifikovaných ryb pro trvale udržitelný rozvoj.

   

   
 • Pangasius (Pangasius hypophthalmus)

  Pangasius je sladkovodní ryba patřící do čeledi sumcovitých. Původně pochází z tropických oblastí jihoasijských řek, nejen sladkých, ale i smíšených vod. V současnosti se Pangasius (u nás známý jako Pangasius dolnooký) uměle chová zejména v deltě řeky Mekong ve Vietnamu.

  Námi dodávaný Pangasius je chován v sádkách s čerstvou vodou blízko řeky Mekong. Ke zpracování jsou ryby transportovány na lodích v živém stavu. Garantujeme, že surovina neobsahuje žádná antibiotika a kvalitou odpovídá přísným standardům EU.

  Lovná oblast/Původ

  Delta řeky Mekong / Vietnam

  Lovná sezóna

  Celý rok

  Metoda lovu

  Pangasius se chová ve velkých vodních nádržích se sladkou vodou. Díky intenzivním metodám chovu, je v současnosti produkce Pangasia výrazně vyšší než tomu bylo v přírodních podmínkách. Nízká náročnost chovu umožňuje poměrně snadný monitoring, minimální dopady na ekosystém, čímž splňuje požadavky pro certifikaci ASC výrobku. ASC certifikát zaručuje nejen ochranu životního prostředí, ale věnuje pozornost také sociálním otázkám týkající se bydlení a úrovně životních podmínek pracovníků zaměstnaných na farmách. Kromě toho jsou zde striktní požadavky na zdravotní nezávadnost produktu a dosledovatelnost původního zdroje rybí suroviny.

   

 • PLATÝS VELKÝ (Pleuronectes platessa)

  PLATÝS VELKÝ má diskové tělo 25 až 40 cm dlouhé, maximálně 90 cm. Stejně jako ostatní druhy, platýs plave jednou stranou k mořskému dnu, v tomto případě stranou levou. Levé oko je přemístěno na vrchní (pravou) stranu hlavy ryby. Vrchní strana s očima je zbarvena hnědě, červeně nebo oranžově s nepravidelně rozmístěnými červenými skvrnami. Spodní strana, tzv. slepá strana, bývá bílá.

  Platýs se živí červy, drobnými korýši, malými rybami. Žije v hloubce až 200 metrů na písčitém nebo bahnitém dně. Přes den je schovaný v písku, v noci vyráží do pobřežních mělčin, kde hledá potravu.

  Lovná oblast/Původ

  FAO27 / Nizozemí, evropská část Atlantiku

  Lovná sezóna

  Celý rok

  Metoda lovu

  Platýs velký se loví metodou zatažením dvou identicky stejně velkých sítí. Vlečné sítě jsou uprostřed spojené a zatahují se ve stejný okamžik. Tento způsob maximalizuje efekt zátahu, eliminuje nežádoucí úlovek, snižuje spotřebu paliva lovných lodí a minimalizuje dopad na životní prostředí.

  Tato metoda lovu jsou schválena Radou pro ochranu moří a oceánů (MSC).


 • KREVETA BÍLONOHÁ (Litopenaeus vannamei)

  KREVETA BÍLONOHÁ je významný korýš z kmene členovců a řádu desetinožců – žije v pobřežních vodách a deltách řek Tichého oceánu od severního Mexika, kde se nejčastěji loví, až po břehy středního Peru. Krevety žijí ve vodách, které mají celoročně teplotu nad 20°C. Zejména v Asii se tyto krevety úspěšně chovají uměle v tzv. chovných rybnících.

  Krevety bílonohé mají stejně jako ostatní druhy krevet pět párů nohou a dvě dlouhá citlivá tykadla, jimiž při nočním lovu hledají kořist. Na krátké tělo navazuje dlouhý ocásek. V našem sortimentu nabízíme krevety z umělých chovů.

  Lovná oblast/Původ

  Vietnam

  Lovná sezóna

  Celý rok

  Metoda lovu

  Díky intenzivním metodám akvakultury, spotřeba krevet bílonohých již předčila spotřebu krevet lovených v divoké přírodě. Umělý chov zajišťuje minimální dopady na ekosystém, přičemž nabízí surovinu vysoké kvality. Metoda chovu splňuje požadavky pro certifikaci ASC výrobku.

   

VÝROBKY

TRESKA OBECNÁ (Gadus Morhua)

Treska obecná je velice ceněná a celosvětové oblíbená rybí pochoutka. Maso je šťavnaté, bílé, všestranně zpracovatelné. Zpracovává a prodává se hlavně jako filé. Má výraznou, lahodnou chuť a nejlépe se připravuje pečené v troubě nebo smažené na pánvi. Filé má křehkou strukturu s oddělujícími se lupínky masa.

Specifikace
 • celé filety, porce, hřbety
 • bez kostí, bez kůže
Kvalita
 • zpracováno a zamraženo na moři
 • zpracováno a zamraženo ve zpracovatelských závodech na pevnině
Balení
 • PE sáčky, krabičky, VAC balení
Nutriční hodnoty na 100g výrobku
Energie332,0 kJ
Bílkoviny18,0 g
Tuky0,7 g
z toho nasycené mastné0,5 g
Cholesterol46,0 mg
Sacharidy0,0 g
Sodík67,0 mg

TRESKA SKVRNITÁ (Melanogrammus Aeglefinus)

Maso je bílé, chutné, sušší než u tresky obecné, ceněné, všestranně použitelné. Filé je možno použít k uzení. Obsahuje minimum tuku a velké množství bílkovin, proto je vhodné k použití při dietách. Filé má výraznou chuť, po tepelné úpravě se odlupuje na jemné plátky.

Specifikace
 • porce, hřbety
 • bez kostí, bez kůže
Kvalita
 • zpracováno a zamraženo na moři
 • zpracováno a zamraženo ve zpracovatelských závodech na pevnině
Balení
 • PE sáčky, krabičky, VAC balení
Nutriční hodnoty na 100g výrobku
Energie349,0 kJ
Bílkoviny19,0 g
Tuky0,6 g
z toho nasycené mastné0,2 g
Cholesterol44,0 mg
Sacharidy0,0 g
Sodík68,0 mg

Treska aljašská (Theragra Chalcogramma)

Aljašská treska je jednou z nejoblíbenějších ryb na světě. Má vysoký obsah proteinu, nízkotučné maso obsahující omega 3 nenasycené kyseliny. Maso aljašské tresky je velmi oblíbené pro svoji pevnou konzistenci a je nenáročné na přípravu. Je možné ho použít pro všechny druhy kuchyňské přípravy, tedy obalování, smažení, přípravu v páře, pečení v troubě.

Specifikace
 • filety, porce, hřbety
 • bez kostí, velmi málo kostí, bez kůže
Kvalita
 • zpracováno a zamraženo na moři
 • zpracováno a zamraženo ve zpracovatelských závodech na pevnině
Balení
 • PE sáčky, krabičky, VAC balení
Nutriční hodnoty na 100g výrobku
Energie314,0 kJ
Bílkoviny16,9 g
Tuky0,8 g
z toho nasycené mastné0,1 g
Cholesterol60,0 mg
Sacharidy0,5 g
Sodík85,0 mg

Tuňák bílý (Thunnus Alalunga)

Maso tuňáka bílého je nejsvětlejší ze všech tuňáků. Má růžový odstín a liší se od tmavě červené barvy ostatních tuňáků. Maso je chutné, jemné, lehce stravitelné. Je vhodné ke grilování, pečení v troubě či přípravě suši. Tuňák je lahůdková ryba, která se od ostatních ryb liší v tom, že má málo kostí. Navíc jsou případné kosti velké a snadno odstranitelné.

Specifikace
 • filety, porce, hřbety
 • bez kostí, velmi málo kostí, bez kůže
Kvalita
 • zpracováno a zamraženo na moři
 • zpracováno a zamraženo ve zpracovatelských závodech na pevnině
Balení
 • PE sáčky, krabičky, VAC balení
Nutriční hodnoty na 100g výrobku
Energie314,0 kJ
Bílkoviny16,9 g
Tuky0,8 g
z toho nasycené mastné0,1 g
Cholesterol60,0 mg
Sacharidy0,5 g
Sodík85,0 mg

Tuňák žlutoploutvý (Thunnus albacares)

Tuňák žlutoploutvý má typickou tmavě červenou barvu masa. Maso je jemné, libové, vysoce ceněné zejména v gastronomii. Chuťově je přirovnáváno k masu telecímu. Tento druh tuňáka je často pokládán za reprezentativní rybu na sushi, sashimi. Hraje ústřední roli v japonských kuchyních. Lze ho rovněž smažit, grilovat, dusit nebo péct.

Specifikace
 • steaky, hřbety
 • bez kostí, bez kůže
Kvalita
 • zpracováno a zamraženo na pevnině (jednou zamraženo)
Balení
 • PE sáčky, krabičky, VAC balení
Nutriční hodnoty na 100g výrobku
Energie452,0 kJ
Bílkoviny25,0 g
Tuky1,1 g
z toho nasycené mastné0,2 g
Sodík39,0 mg

Losos divoký (Oncorhynchus Gorbuscha & Oncorhynchus Keta)

Divoký losos má výbornou strukturu svaloviny a jedinečnou chuť. Nakupujeme a zpracováváme Losos růžový a Losos Keta. Losos růžový (známý také jako losos Gorbuša) vyniká svou světle narůžovělou barvou masa, jemnou konzistencí a výbornou chutí. Maso je všestranně zužitkovatelné, zpracovávají se i jikry. Losos Keta má tužší maso, přičemž barva svaloviny je růžovo-oranžová. Maso je vysoce ceněné, velmi chutné, prodává se čerstvé, zmrazené. Losos Keta se musí lovit před migrací, jinak dochází k degradaci barvy masa a chuti.

Specifikace
 • filety, porce, steaky
 • bez kostí, s kostmi
 • bez kůže, s kůží
Kvalita
 • zpracováno a zamraženo na pevnině (jednou zamraženo)
Balení
 • PE sáčky, krabičky, VAC balení
Nutriční hodnoty na 100g výrobku
Energie468,0 kJ
Bílkoviny19,9 g
Tuky3,5 g
z toho nasycené mastné0,6 g
Sodík67,0 mg

Losos obecný (Salmo Salar)

Losos obecný se na trhu nabízí jak divoký, tak i farmovaný. Obě varianty jsou bohaté na bílkoviny, vitamíny, minerály a omega-3 mastné kyseliny. Maso je vysoce ceněné, jemné, růžové až červené barvy. Prodává se čerstvé, zmrazené, uzené. Farmovaný losos je tučnější, má měkčí strukturu svaloviny. Maso se udí studeným kouřem a je vyhledávanou delikatesou. V našem sortimentu nabízíme losos farmovaný.

Specifikace
 • filety, porce
 • bez kostí
 • bez kůže, s kůží
Kvalita
 • zpracováno a zamraženo na pevnině (jednou zamraženo)
Balení
 • PE sáčky, krabičky, VAC balení
Nutriční hodnoty na 100g výrobku
Energie723,0 kJ
Bílkoviny20,9 g
Tuky10,4 g
z toho nasycené mastné1,9 g
Cholesterol53,0 mg
Sacharidy0,0 g

Nilský okoun (Lates Niloticus)

Nilský okoun je oblíbená, snadno dostupná ryba narůžovělé barvy. Maso je velmi jemné, chutné, bohaté na omega-3 mastné kyseliny. Tepelně upravený filet (smažení, pečení, grilování, dušení) má křehkou strukturu s oddělujícími se lupínky masa. Nabízený Nilský okoun pochází z Viktoriina jezera ve státech Tanzanie a Uganda. Loví se na divoko do sítí a na rybářské vlasce.

 

Specifikace
 • filety, porce
 • bez kostí
 • bez kůže, s kůží
Kvalita
 • zpracováno a zamraženo na pevnině (jednou zamraženo)
Balení
 • PE sáčky, VAC balení
Nutriční hodnoty na 100g výrobku
Energie394,0 kJ
Bílkoviny20,0 g
Tuky1,5 g
z toho nasycené mastné0,7 g
Sodík30,0 mg

Tilapie (Oreochromis Niloticus)

Tilapie se chová v rybnících příp. v sádkách sladkovodních jezer ve Vietnamu, Indonesii, Malajsii příp. Polsku. Tilapie má bílé maso s lehce nasládlou chutí, které je oblíbené i pro minimum kostí. Obsahuje o něco více tuku než jiné bílé ryby, díky tomu si však i po tepelné úpravě zachovává šťavnatost a chuť.

Specifikace
 • filety
 • bez kostí
 • bez kůže
Kvalita
 • zpracováno a zamraženo na pevnině (jednou zamraženo)
Balení
 • PE sáčky, VAC balení
Nutriční hodnoty na 100g výrobku
Energie397,0 kJ
Bílkoviny19,0 g
Tuky2,0 g
z toho nasycené mastné1,0 g
Sodík52,0 mg

HOKI – GRENADIÉR NOVOZÉLANDSKÝ (Macruronus Novaezelandiae)

Maso z filetů HOKI je bílé, velmi chutné, jemné. Rybí filety se dováží z oblasti Nového Zélandu a Austrálie a nabízí se zejména ve zmrazeném stavu. Firma McDonald´s využívá tuto rybu pro přípravu rybího hamburgeru Filet-O-Fish a dalších pokrmů z ryb. Pro svoji jemnost se maso často používá jako syrové pro výrobu Sushi.

Specifikace
 • filety, celá ryba (kuchaná, bez hlavy a ocasu)
 • bez kostí, s kostmi
 • bez kůže, s kůží
Kvalita
 • zpracováno a zamraženo na pevnině (jednou zamraženo)
Balení
 • PE sáčky, VAC balení
Nutriční hodnoty na 100g výrobku
Energie302,0 kJ
Bílkoviny15,2 g
Tuky1,2 g
z toho nasycené mastné0,2 g
Sodík53,0 mg

Mořský vlk (Dicentrarchus Labrax)

Mořský vlk patří mezi jedny z nejlepších a nejoblíbenějších mořských ryb a to i u nás v České republice, kde je znám také pod názvem Morčák chutný. Pevné bílé maso s jemnou chutí má málo kostí i kalorií, obsahuje však množství proteinů, selenu, vitaminu B6. Maso je narůžovělé, výborné chuti, zpracovatelné různými kulinárními způsoby.

 

Specifikace
 • filety, celá ryba (kuchaná)
 • bez kostí
 • s kůží
Kvalita
 • zpracováno a zamraženo na pevnině (jednou zamraženo)
Balení
 • PE sáčky, VAC balení
Nutriční hodnoty na 100g výrobku
Energie729,0 kJ
Bílkoviny19,1 g
Tuky10,9 g
z toho nasycené mastné2,9 g
Sodík72,0 mg

Pražma královská (Sparus Aurata)

Pražma královská se nabízí jako celá ryba, v případě větších kusů se filetuje. Je velmi oblíbená zejména v oblasti Středozemního moře. Maso je narůžovělé barvy, po uvaření je bílé s velmi jemnou šťavnatou chutí. Menší ryby se hodí ke smažení či pečení vcelku. Díky mírně tučnějšímu masu jsou pražmy velmi oblíbené na grilu.

 

Specifikace
 • filety, celá ryba (kuchaná)
 • bez kostí
 • s kůží
Kvalita
 • zpracováno a zamraženo na pevnině (jednou zamraženo)
Balení
 • PE sáčky, VAC balení
Nutriční hodnoty na 100g výrobku
Energie945,0 kJ
Bílkoviny19,1 g
Tuky18,1 g
z toho nasycené mastné5,1 g
Sodík52,0 mg

Pangasius (Pangasius hypophthalmus)

Pangasius je oblíbený pro svoji jemnou chuť, nemá výrazné rybí aroma a je v podstatě bez kostí. To z něj dělá velmi vhodnou rybu pro děti. Tato ryba nevyžaduje žádné zvláštní zacházení. Je vynikající dušená, smažená nebo zapečená. Nabízíme pouze filety té nejvyšší kvality adekvátní požadavkům zákazníků západní Evropy. Filety či hřbety jsou čerstvě zpracované bez přidané vody, mají pevnou svalovinu a po tepelné úpravě výbornou chuť.

Specifikace
 • filety, hřbety
 • bez kostí
 • bez kůže
Kvalita
 • zpracováno a zamraženo na pevnině (jednou zamraženo)
 • bez přídavných látek a přidané vody
Balení
 • PE sáčky, krabičky, VAC balení
Nutriční hodnoty na 100g výrobku
Energie314,0 kJ
Bílkoviny15,5 g
Tuky1,5 g
z toho nasycené mastné0,7 g
Sodík110,0 mg

PLATÝS VELKÝ (Pleuronectes platessa)

Platýsi patří mezi nejoblíbenější a nejchutnější mořské ryby. Maso má pevnou strukturu a vynikající chuť. Je bílé barvy, jemné chuti a je bohatým zdrojem bílkovin a jódu. Platýse velkého je možné připravit různými způsoby - osmažit na pánvi, upéci v troubě nebo na grilu, lze ho také připravit v páře či uvařit v ochuceném vývaru.

Specifikace
 • filety
 • bez kostí
 • bez kůže
Kvalita
 • zpracováno a zamraženo na pevnině (jednou zamraženo)
Balení
 • PE sáčky, VAC balení
Nutriční hodnoty na 100g výrobku
Energie 361,0 kJ
Bílkoviny 17,1 g
Tuky 1,9 g
Cholesterol 63,0 mg
Sodík 104,0 mg

KREVETA BÍLONOHÁ (Litopenaeus vannamei)

Maso krevety bílonohé má bílou nasládlou chuť a je bohatým zdrojem bílkovin. Po uvaření maso změní barvu na růžovou. Čerstvé kvalitní krevety mají lesklé a neporušené krunýře beze skvrn, čerstvost se pozná také podle příjemné vůně. Krevety se mohou upravovat různým způsobem - vařit, smažit, blanšírovat, nebo grilovat, což je časté u řady středomořských receptů.

Specifikace
 • různé velikosti
 • loupané, neloupané
 • vařené, nevařené
 • přírodní, marinované
Kvalita
 • zpracováno a zamraženo na pevnině (jednou zamraženo)
Balení
 • PE sáčky, krabičky, VAC balení
Nutriční hodnoty na 100g výrobku
Energie444,0 kJ
Bílkoviny20,0 g
Tuky2,0 g
z toho nasycené mastné0,6 g
Sůl0,37 mg